Fondun idarəetmə orqanları Müşahidə Şurası və İcraçı direktordur. Fondun Müşahidə Şurası Fonda ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirir. Şura onun sədri də daxil olmaqla üç üzvdən ibarətdir.

Müşahidə Şurası sədri

Müşahidə Şurasını üzvü

Müşahidə Şurasını üzvü

Fondun Aparatı

Fondun cari fəaliyyətinə İcraçı direktor rəhbərlik edir. O, Fonda həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə və hüquqların həyata keçirilməsinə cavabdehdir. İcraçı direktorun iki müavini vardır. Fondun Aparatında işçilərin say həddi 12 vahid müəyyən olunmuşdur.